Piwnica ze względu na swoje położenie pod powierzchnią gruntu jest bardzo narażona na niszczycielskie działanie wody gruntowej. Fundamenty, które nie…