Dlaczego adwokat nie powinien się reklamować?

26 maja 2022 by Brak komentarzy

Niewątpliwie, reklama jest dźwignią handlu i stanowi nieodłączny element branży usługowej. Jednakże zawody prawnicze, chociaż z pozoru są przedsiębiorstwami usługowymi, zakwalifikowane zostały do profesji zaufania publicznego, przez co poszukiwanie nowych klientów nie może być sprzeczne z godnością fachu. Profesja adwokata została ustawowo ograniczona w wielu aspektach. Jednym z przykładów takich restrykcji jest zakaz reklamy. Reklama kancelarii adwokackich poddana została restrykcjom, które każdy adwokat powinien mieć na uwadze chcąc promować własne usługi. Już samo odnalezienie się na prężnie rozwijającym się rynku e-marketingu to nie małe wyzwanie, a co dopiero analiza zgodności działań w Internecie z kodeksem etyki adwokackiej.

Czy każdy rodzaj promocji jest niedozwolony dla adwokata?

Jeśli rozchodzi się o reklamowanie usług adwokackich, w głównej mierze niedozwolone jest: 

  • umieszczanie reklam w prasie oraz pozostałych środkach masowego przekazu;
  • promowanie własnej osoby, kancelarii a także firmy podczas wystąpień w mediach masowych;
  • redagowanie relacji prasowej, radiowej, telewizyjnej ze sprawy, w której adwokat udzielał pomocy prawnej;
  • odpłatne inspirowanie notatek prasowych oraz audycji, które pod pozorem obiektywnej informacji mają służyć promowaniu się adwokata lub jego kancelarii;
  • relacjonowanie w audycjach prowadzonej przez siebie sprawy.

Oprócz tego Kodeks Etyki Adwokackiej zabrania przyciągania petentów w sposób niezgodny z etyką zawodu, wykorzystywania usług podmiotów pozyskujących klientów, natrętnego narzucania swoich usług, jak również wszelkich innych prób zdobywania petentów z pogwałceniem prawa oraz zasad współżycia społecznego.

Jaką metodą adwokat może zareklamować własne usługi?

Wszelakie próby prowadzenia marketingu kancelarii czy też promowanie osoby adwokata są całkowicie zabronione. Kodeks Etyki Adwokackiej dopuszcza ewentualność zamieszczenia wiadomości o adwokacie w środkach masowego przekazu. Jednakże i w tej kwestii wprowadza ograniczenia – adnotacja o działalności adwokackiej powinna być dokładna, nie może wprowadzać w błąd, a jej forma musi być zgodna z zaleceniami. W związku z tym adwokat został uprawniony do powiadamiania o wykonywanej pomocy prawnej dla przykładu poprzez umieszczanie informacji na dokumentach służbowych, zamieszczanie informacji w prasie, w książkach adresowych i telefonicznych oraz zamieszczanie adnotacji na stronach internetowych.

Co więcej, adwokat ma prawo do informowania o swoich preferencjach zawodowych czy też mówienia językami obcymi. Ponadto reguły etyki zawodowej pozwalają adwokatom na zamieszczanie oznaczeń o prowadzonej działalności na budynkach siedzib kancelarii oraz posługiwanie się przez adwokatów tytułami naukowymi.
Należy pamiętać, że informacja została dozwolona, reklama została zabroniona. Adwokat za próbę nabywania klientów w sposób niezgodny z etyką zawodu podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Źródło: Strona www adwokata z Warszawy