Prawo po naszej stronie

16 lutego 2021 by Brak komentarzy

Nie można jakkolwiek zaprzeczyć, że praworządność jest jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania społeczeństwa nie tylko Polski, lecz także mnóstwa innych. Zjawisko to zapewnia wysoką wygodę życia dla obywateli, którzy mają gwarancję tego, że wszelkie konflikty zostaną rozwiązane sprawiedliwie, przestępcy skutecznie osądzani, a na decyzje sądów nikt nie będzie wywierał zgubnego nacisku.

Rzecz jasna dobrze jest mieć świadomość, że to nie jedyne cechy praworządności – można wymienić ich o wiele więcej. W dzisiejszych czasach jest to temat, który bez wątpienia trzeba często poruszać. Bez praworządności bowiem nasze społeczeństwo nie funkcjonowałoby przesadnie dobrze – mamy do czynienia ze swoistym fundamentem, na którym buduje się nasze państwo, nasz naród, naszą tożsamość oraz poczucie bezpieczeństwa. Z tego względu nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić na krótki wywód odnośnie godnych największej uwagi aspektów praworządności.

Wolne media

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że praworządność nie ogranicza się jedynie do skutecznego działania organów sądowniczych, ale również trzeba zwrócić uwagę na różnego rodzaju kwestie czysto społeczne. Pośród nich wyszczególnić trzeba bez najmniejszej wątpliwości wolność mediów, które powinny funkcjonować sprawnie, cechować się niezależnością i nie mogą być w jakikolwiek sposób ograniczane czy cenzurowane przez takie instytucje, jak przede wszystkim państwo. Jest to gwarancja tego, że obywatele mają dostęp do informacji z różnych źródeł, do opinii oraz reportaży tworzonych przez niezależnych publicystów i dziennikarzy. Wolność słowa jest podstawą nie tylko wolności mediów, ale również w znacznie szerszym ujęciu wspomnianej praworządności. Jeśli media są w jakikolwiek sposób atakowane lub ograniczane, mamy do czynienia ze zjawiskiem niezwykle przykrym i zgubnym, który godzi w praworządność, na jaką zasługują wszyscy obywatele.

Wolność zgromadzeń

Kolejnym bez wątpienia istotnym czynnikiem praworządności jest wolność do organizowania różnego rodzaju protestów, marszów oraz innego rodzaju form poparcia lub sprzeciwu różnorakim zjawiskom, zwykle powiązanych z działaniami obecnej władzy. Nad wyraz ważne jest to, aby obywatele mogli nie tylko wyrażać swoje opinie, ale także je manifestować, niezależnie od tego, z czym się zgadzają lub nie – jest to potężny filar zarówno praworządności, jak i demokracji.

Sprawnie działająca machina urzędnicza

Aby mieszkańcy danego państwa mogli mieć satysfakcję z pełni swoich praw oraz mieli możliwość dokonywania pewnych czynności, kluczowe są sprawnie funkcjonujące urzędy. Wszyscy obywatele mają do czynienia z takimi właśnie instytucjami i regularnie mamy do załatwienia pewne sprawy, z którymi należy udać się do takowych – korupcja wśród urzędników jest zatem niedopuszczalna i żaden organ władzy nie może w jakimkolwiek stopniu wpływać na ich funkcjonowanie.

Równość względem prawa

Nikt nie może być “lepszy” jeśli chodzi o sprawy karne. Każdy z nas powinien przestrzegać tych samych zasad, ponosić identyczną odpowiedzialność za swoje czyny oraz otrzymywać dokładnie taki sam wymiar kary regulowany odpowiednimi kodeksami. Nie może być sytuacji, w której są równi i równiejsi w kwestii prawa – mamy wtedy do czynienia ze znaczną skazą na praworządności.

Prawo do sprawiedliwego procesu i niezależni prawnicy

Praworządność opiera się na tym, że każdy z nas zasługuje na sprawiedliwy proces i odpowiedniego prawnika, niezależnie od tego, w jakiej sprawie toczy się postępowanie. W sądzie może reprezentować nas adwokat lub radca prawny z przydziału, lecz możemy zdecydować się również na wynajęcie zaufanego specjalisty w tej dziedzinie. Na działania i decyzje prawników również państwo nie może pod żadnym pozorem wpływać, gdyż znacznie gryzie się to ze zjawiskiem praworządności.

Wolne wybory

Decydowanie odnośnie skład uobecnego rządu to jedna z podstaw zarówno demokracji, jak i praworządności. Kiedy w kraju nie mogą odbyć się wolne wyboru, to nie można oznajmić, że żyje się w wolnym państwie, jeśli ten deklaruje się jako państwo demokratyczne – mowa między innymi o Polsce. Z pewnością każdy prawnik to stwierdzi. W obecnych realiach ciężko wyobrazić sobie komfortowe funkcjonowanie w kraju, w którym władza nie jest wybierana za pośrednictwem wolnych wyborów – spójrzmy chociażby za naszą wschodnią granicę i obecną sytuację chociażby na Białorusi.

Praworządność jest podstawą

Nie można jakkolwiek zaprzeczyć, że praworządność to jeden z najbardziej kluczowych elementów funkcjonowania każdego państwa. W związku z tym musimy dbać o swoje prawa i domagać się praworządności na wszelkie możliwe sposoby.

Bibliografia:

  1. kancelariaminskmazowiecki.pl